INFORMACE

Zřizovatelem školy je obec Bystřany, od roku 2003 jsme příspěvkovou organizací. Do rejstříku škol je naše mateřská škola zapsána dnem 1.1.2005.

Mateřská škola se nachází v klidné části obce Bystřany. Skládá se z jedné velké budovy, která je dělena na třídy, kuchyň a technické zázemí. Součástí objektu je i zahrada vybavená pískovištěm, průlezkami a dalšími prvky.

Škola má kapacitu 90 dětí. Děti se vzdělávají ve čtyřech třídách – třída Žabiček, Kuřátek, Koťat a třída Berušek. Do tříd jsou děti zařazovány zpravidla dle věku.

 

Provoz mateřské školy je od v pracovních dnech od 6.00 do 16.00 hodin.

Vedení školy:

ředitelka:

Mgr. Růžena Hoffmannová 

 

Paní  učitelky :

Třída Žabiček – tel. : 608 550 164

Vlastimila Koubková, Dis.

Mgr. Vlasta Filipová


Třída Kuřátek – tel. : 608 550 766

Jana Mudrová

Stanislava Pilíková

 

Třída Koťátek – tel. : 608 550 516

Ilona Belanová

Mgr. Růžena Hoffmannová

 

Třída Berušek – tel. : 608 550 089

Jitka Dohnalová

Bc. Veronika Fleischerová, Dis.

 

Asistentky pedagoga:

Alena Moravcová

Sabina Jezdinská

 

Vedoucí školní jídelny:

Lucie Štemberková

Kuchařky:

Lucie Štemberková - vedoucí kuchařka

Andrea Hejkalová 

Martina Múčková 

 

Provozní zaměstnanci školy:

Jana Kondlerová 

Andrea Hejkalová 

Eva Hrušková 

Jaroslava Třísková 

Pradlena :

Martina Múčková

Zaměření naší mateřské školy: 

Náš Školní vzdělávací program pod názvem "Poznáváme, prožíváme"  je orientovaný na celistvost, propojenost a smysluplnost.


Nosnými prvky vzdělávání a výchovy v naší mateřské škole jsou:

 • Radost z objevování,
 • učení všemi smysly,
 • pohybové aktivity - rozvoj hrubé i jemné motoriky, rozvoj řeči,
 • tvůrčí činnosti,
 • učení a vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání,
 • formativní hodnocení výsledků a dosahování výsledků vzdělávání založené na kvalitní zpětné vazbě,
 • podpora sociálního a emocionálního rozvoje
 • vedení k samostatnému rozhodování,
  • ke vztahu k přírodě a její ochraně,
  • ke zdravému životnímu stylu,
  • k životním kompetencím,
  • k utváření pozitivního vztahu k učení a vzdělání,
  • k pracovní a tvůrčí činnosti.