INFORMACE

Zřizovatelem školy je obec Bystřany, od roku 2003 jsme příspěvkovou organizací.

Naše mateřská škola se nachází v klidné části obce Bystřany. Skládá se z jedné velké budovy, která je dělena na třídy, kuchyň a technické zázemí. Součástí objektu je i zahrada vybavená pískovištěm, průlezkami a dalšími prvky.

Škola má kapacitu 90 dětí. Děti se vzdělávají ve čtyřech třídách – třída Žabiček, Kuřátek, Koťat a třída Berušek. Do tříd jsou děti zařazovány zpravidla dle věku.


Provoz mateřské školy je od v pracovních dnech od 6.00 do 16.00 hodin.

Vedení školy:

ředitelka

Mgr. Růžena Hoffmannová 

 

Paní  učitelky :

Třída Žabiček – tel. : 608 550 164

Jana Mudrová

Stanislava Vyskočilová


Třída Kuřátek – tel. : 608 550 766

Andrea Smetanová

Ilona Belanová


Třída Koťátek – tel. : 608 550 516

Mgr. Vlasta Filipová

Mgr. Růžena Hoffmannová


Třída Berušek – tel. : 608 550 089

Jitka Dohnalová

Bc. Veronika Fleischerová, Dis.

 

Asistentka pedagoga:

Alena Moravcová

 

Školní asistent:

Alena Moravcová

Julie Čečrlová

 

 Vedoucí stravování, hlavní kuchařka:

Ivana Leličová


Kuchařka:

Lucie Štemberková


Pradlena a pomocná kuchařka:

Martina Múčková


Provozní zaměstnanci školy:

Jana Kondlerová – školnice

Andrea Hejkalová – pracovnice úklidu

Jana Knotová – pracovnice úklidu

Naše mateřská škola je čtyřtřídní, děti máme ve třídách dělené dle věku. Snažíme se pro děti vytvářet klidné prostředí a vstřícnou atmosféru. Respektujeme individuální zvláštnosti a speciální potřeby dětí.

Vzdělávání uskutečňujeme podle  Školního vzdělávacího programu pod názvem „Poznáváme, prožíváme“, který je zpracován dle RVP PV a v souladu s ním směřujeme naše vzdělávání k hlavním záměrům předškolního vzdělávání a k vytváření klíčových kompetencí.

Mateřská škola je obklopena velkou zahradou s hracími prvky, kde nejsou děti příliš omezovány v pohybu, zároveň však dbáme na bezpečnost.

Věnujeme se polytechnickému vzdělávání, rozvíjíme tvořivost dětí. Mateřskou školu zdobí výtvory dětí.

Rodiče pravidelně na nástěnkách v mateřské škole a na webových stránkách informujeme o akcích, které plánujeme. Fotky z akcí vkládáme na web. 

S dětmi se účastníme života v obci, nacvičujeme programy na slavnosti a tradiční akce, kde s dětmi vystupujeme. Uskutečňujeme i společné tematické akce s rodiči.